styczen_2019
  Pseudonim punkty
1 chmura56 757992
2 IWONIA1976 245088
3 robak19201... 218100
4 CINDIRELLA 135360
5 buboski98 108246
6 TOM06EK 98904
7 CZUBOLANDI... 91002
8 garnek89 89676
9 raffciio20... 88068
10 GORSKI1991 80604