Aby wykorzystać wszystkie możliwości oraz funkcje, należy włączyć Javascript. Instrukcje

Kupon Maxikombi

Pierwszy zakład masz już za sobą, chciałbyś nauczyć się przygotowywać skomplikowane kupony systemowe, jednak nie wiesz od czego zacząć?
Zapraszamy do kolejnego tutoriala, który pomoże Ci przygotować Maxikombi z kilkoma tysiącami kombinacji.

Cel tutoriala

Zawarcie popularnej "26", czyli zakładu Maxikombi (kupon systemowy) z systemami 2z5, 3z5, 4z5 i 5z5, gdzie każdy system zostanie zagrany za inną stawkę, a w każdej z grup umieszczonych zostanie od 1 do 3 spotkań.

Dodanie spotkań na kupon

Jeżeli nie wiesz jak dodać spotkania na kupon zapoznaj się z naszym pierwszym tutorialem - Mój pierwszy zakład.
Na potrzeby tutoriala dodaj na kupon 11 spotkań. My wybraliśmy najbliższe spotkania Ligi Europy.
Kupon AKO z 11 spotkaniami

Zmiana typu kuponu

Po dodaniu wszystkich spotkań zmień typ kuponu z AKO na MAXIKOMBI.
Typ kuponu możesz zmienić za pomocą pola listy znajdującego się w prawym górnym rogu kuponu.
Po kliknięciu w jej rozwinięcie wyświetlą się możliwe typy: AKO, BEZPIECZNY, MAXIKOMBI.
Wybierz MAXIKOMBI.
Kupon z rozwiniętą listą wyboru typu kuponu
Zauważysz, że po zmianie typu kuponu, spotkania zostaną automatycznie rozdzielone na 7 grup, od A do G.
System automatycznie rozdziela spotkania na 7 grup, gdyż najpopularniejsze systemy Maxikombi oparte są na 7 grupach.
Kupon po zmianie typu kuponu na Maxikombi

Przygotowanie grup

Zgodnie z założeniami tutoriala musimy przygotować kupon oparty na 5 grupach. Musimy więc poprzesuwać spotkania z grupy do grupy, tak aby otrzymać grupy od A do E. Spotkania rozdzielimy tak aby w grupie A znajdowały się 3 mecze, w B - 3, w C - 2, w D - 2, w E - 1.
Grupę możesz zmienić na dwa sposoby:
1. metodą Drag&Drop; - w takim wypadku wystarczy chwycić interesujące nas spotkanie kursorem myszy, przeciągnąć je do wybranej grupy a następnie opuścić.
Po chwyceniu spotkania myszką, na kuponie pojawią się kolorowe prostokąty.
Po upuszczeniu spotkania na prostokąt czerwony spotkanie zostanie usunięte z kuponu. Natomiast pod ostatnią grupą znajdują się dwa prostokąty, H i P. Po opuszczeniu spotkania na prostokącie H, powstanie nowa grupa H, natomiast po opuszczeniu na prostokącie P powstanie grupa tzw. Pewniaków.
Drag&Drop
2. zmieniając grupę za pomocą pola listy, które pojawi się po najechaniu kursorem myszy nad wybrane spotkanie.
Zmiana grupy za pomocą listy
Korzystając z jednej z metod przygotuj kupon, w którym będziesz mieć 5 grup A-E, a w grupie A - 3 mecze, w B - 3, w C - 2, w D - 2, w E - 1.
Przykładowy kupon znajdziesz po prawej.
Oczywiście rozkład spotkań zależy tylko i wyłącznie od Ciebie, od Twojej strategii gry.
Maxikombi z przygotowanymi grupami

Ustalenie stawki

Po przygotowaniu grup pozostaje ustalenie stawki za cały kupon, poszczególne systemy lub kombinacje. Dla potrzeb tutoriala przedstawimy wszystkie metody ustalania stawki, a następnie zmienimy stawkę tak, aby każdy system zagrany był za inną stawkę.
Stawkę za cały kupon zmienisz wpisując w pole do zapłaty kwotę, za jaką chcesz zawrzeć cały kupon Maxikombi. Możesz również w tym celu użyć suwaka znajdującego się pod polem do zapłaty lub przycisków po lewej od suwaka.
W takim wypadku system podzieli podaną kwotę przez liczbę kombinacji.
Na podanym przykładzie wygląda to następująco: 50zł / 31 kombinacji = 1,61zł za kombinację. Kwota taka widnieje przy każdym z systemów w kolumnie po prawej.
Maxikombi ze stawką za cały kupon
Drugą z metod ustalania stawki jest podanie kwot za pojedynczą kombinację. Kwoty te wpisujesz w kolumnie po prawej.
W takim przypadku system pomnoży podaną stawkę przez liczbę kombinacji. Kwotę za cały system znajdziesz w kolumnie po lewej.
Na podanym przykładzie wygląda to następująco:
  system 1z5 - 1zł x 5 kombinacji = 5zł za system
  system 2z5 - 2zł x 10 kombinacji = 20zł za system
  system 3z5 - 3zł x 10 kombinacji = 30zł za system
  system 4z5 - 4zł x 5 kombinacji = 20zł za system
  system 5z5 - 5zł x 1 kombinacja = 5zł za system
Maxikombi ze stawką za kombinacje
Kolejną z metod ustalania stawki jest podanie kwot za poszczególne systemy. Kwoty te wpisujesz w kolumnie po lewej.
W takim przypadku system podzieli podaną stawkę przez liczbę kombinacji. Kwotę za poszczególne kombinacje znajdziesz w kolumnie po prawej.
Na podanym przykładzie wygląda to następująco:
  system 1z5 - 5zł / 5 kombinacji = 1zł za kombinację
  system 2z5 - 5zł / 10 kombinacji = 0,50zł za kombinację
  system 3z5 - 5zł / 10 kombinacji = 0,50zł za kombinację
  system 4z5 - 5zł / 5 kombinacji = 1zł za kombinację
  system 5z5 - 5zł / 1 kombinacja = 5zł za kombinację
Maxikombi ze stawką za system
Korzystając z opisanych metod przygotuj kupon, na którym każdy system (od 1z5 do 5z5) zawarty będzie za inną stawkę.
Opisane metody możesz ze sobą mieszać, np. w systemie 1z5 wpisać stawkę 2zł za kombinację (w kolumnie po prawej), w systemie 2z5 wpisać kwotę 12zł za cały system (w kolumnie po lewej), w systemie 3z5 wpisać 5zł za cały system (w kolumnie po lewej) itd.
Gotowy kupon
Wszystkie założenia tutoriala masz spełnione. Kliknij w Zagraj w celu zawarcia zakładu.