X

Przeglądarka, której używasz nie jest w pełni kompatybilna

Niektóre funkcje mogą działać nieprawidłowo. Proponujemy zainstalować jedną z popularnych przeglądarek internetowych, ewentualnie użyć uproszczoną wersję strony Fortuny.

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji, zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Cookies. Ok

Aby wykorzstać wszystkie możliwości oraz funckje, należy włączyć Javascript. Instrukcje

Zakłady
Ligi
Oferta - data
Oferta - dyscyplinami

Oferta według czasu

Oferta wg kursu

1.01.
1.5

Regulamin

REGULAMIN
ZAKŁADÓW WZAJEMNYCH - BUKMACHERSKICH
organizowanych przez "FORTUNA zakłady bukmacherskie" Sp. z o.o.
z dnia 20 września 2011r.

 

I.
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

do góry

§1.
Zakład wg kursu.

1. Zakładem bukmacherskim (zwanym dalej "zakładem") jest zakład wzajemny o wygrane pieniężne, którego przedmiotem jest wytypowanie zaistnienia różnych zdarzeń będących w ofercie „FORTUNA zakłady bukmacherskie” Sp. z o.o., a wysokość tej wygranej zależy od umówionego stosunku wpłaty do wygranej.

2. Okoliczności, które określają wygraną (sportowego współzawodnictwa ludzi lub zwierząt, różnych zdarzeń społeczno-politycznych) nie mogą być nikomu wcześniej znane.

3. Zakład bukmacherski jest zakładem, w którym wygrana jest uwarunkowana odgadnięciem wyników sportowego współzawodnictwa ludzi lub zwierząt lub kolejności w sportowym współzawodnictwie, lub odgadnięciem innych zdarzeń społeczno-politycznych budzących zainteresowanie publiczności, o ile zakłady te nie pozostają w sprzeczności z zasadami etycznymi (wojny, kataklizmy, zdarzenia związane z przemocą). Wysokość wygranej zależy od umówionego pomiędzy przyjmującym zakład a wpłacającym stawkę stosunku wpłaty do wygranej.
Wygraną, którą otrzymuje gracz jest iloczyn oferowanego przez „FORTUNA zakłady bukmacherskie” Sp. z o.o. wskaźnika, wpłaconej stawki i kursu.

II.
POSTANOWIENIA OGÓLNE.
PRAWA I OBOWIĄZKI GRAJĄCYCH.

do góry

§2.
Działanie zakładów bukmacherskich „FORTUNA zakłady bukmacherskie” Sp. z o.o.

1. Punkty przyjmowania zakładów należące do spółki „FORTUNA zakłady bukmacherskie” Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bielskiej 47, działające na podstawie zezwolenia udzielonego przez Ministra Finansów przyjmują wszystkie rodzaje zakładów bukmacherskich przewidziane w niniejszym regulaminie.

2. Zakłady można zawierać tylko na te zdarzenia, które są przyjmowane w punktach „FORTUNA zakłady bukmacherskie” Sp. z o.o.

§3.
Udział w zakładach.

1. Udział w zakładach mogą brać tylko te osoby, które ukończyły 18 lat i które nie są udziałowcami lub pracownikami „FORTUNA zakłady bukmacherskie” Sp. z o.o. W przypadku wątpliwości, czy osoba chcąca zawrzeć zakład ukończyła 18 lat, przyjmujący zakład ma prawo zażądać dokumentu tożsamości.

2. Spółka nie może przyjmować zakładów na wyścigi, w których bierze udział zwierzę lub inny środek wyścigowy, którego właścicielem jest osoba uprawniona do przyjmowania zakładów lub osoba pozostająca ze Spółką w stosunku pracy, członkostwa czy innym podobnym stosunku jak również małżonek takiej osoby.

3. Każdy z uczestników ma prawo i obowiązek zapoznać się z postanowieniami niniejszego regulaminu i ma obowiązek ich przestrzegać. Nieznajomość regulaminu nie powoduje, że zakład staje się nieważny, a przy rozstrzyganiu ewentualnych sporów wynikających z zakładów nie można brać pod uwagę okoliczności, że uczestnik nie zna postanowień regulaminu.

4. W celu ochrony interesów uczestników zakładów Spółka może odmówić wstępu do punktu przyjmowania zakładów osobom, które nie respektują postanowień Regulaminu Zakładów Wzajemnych – Zakładów Bukmacherskich, jak również osobom nietrzeźwym i zakłócającym spokój.

5. Do punktów przyjmowania zakładów wzajemnych nie mają wstępu osoby, wobec których sąd orzekł zakaz wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych.

III.
KURS I EWK

do góry

§4.
Kurs i EWK.

1. Kurs jest to współczynnik, który służy do obliczenia wygranej.

2. EWK jest sumą przeznaczoną do wypłaty w przypadku poprawnego określenia wyniku i oblicza się ją jako iloczyn wskaźnika, wpłaconej stawki i kursu przypadającego na ten typ, z zastrzeżeniem postanowień § 18. regulaminu.

3. Kurs oznaczony na kuponie w chwili zawarcia zakładu jest zobowiązujący dla obydwu stron zakładu bez względu na jakiekolwiek późniejsze zmiany (obniżenie, podniesienie kursu). Po zawarciu każdego zakładu „FORTUNA zakłady bukmacherskie” Sp. z o.o. ma prawo dokonać zmian, przy czym w przypadku zakładów już zawartych kurs wymieniony na kuponie jest w dalszym ciągu obowiązujący.

IV.
RODZAJE ZAKŁADÓW.

do góry

§5.
Rodzaje zakładów.

„FORTUNA zakłady bukmacherskie” Sp. z o.o. umożliwia zawieranie na warunkach określonych w § 2. ust. 2 niniejszego regulaminu następujących rodzajów zakładów:

a) na poszczególne spotkania z dwoma możliwymi wynikami - symbolem “1” określony jest typ na wygraną zawodnika lub zespołu wymienionego jako pierwszy w kolejności, symbolem “2”określa się typ na jego przegraną (szczegółowo określone w § 6.),
b) na poszczególne spotkania z trzema możliwymi wynikami - oprócz symboli “1” i “2” przeznaczonych do określenia wygranej ewentualnie przegranej zawodnika lub zespołu wymienionego jako pierwszy w kolejności, używa się również symbolu “0”, który określa wynik remisowy, (szczegółowo określone w § 7.),
c) na zwycięstwo zawodników, zespołów, kandydatów na funkcje polityczne itp. we współzawodnictwie o długoterminowym i krótkoterminowym charakterze (szczegółowo określone w § 8.),
d) na miejsca zajęte przez zawodników, zespoły, kandydatów na funkcje polityczne itp., we współzawodnictwie o długoterminowym i krótkoterminowym charakterze (szczegółowo określone w § 9.),
e) na “Pole” lub “Pozostali wymienieni”, (szczegółowo określone w § 10.),
f) bezpośrednio związane z postacią wyników sportowych lub innymi przedsięwzięciami scharakteryzowanymi jako zakłady wg kursu (szczegółowo określone w §11.),
g) „Live”, (szczegółowo określone w § 11 a.),
h) „Bezpieczny”, (szczegółowo określone w § 11 b.),
i) „Ekspert”, (szczegółowo określone w § 11 c.),
j) „Falc”, (szczegółowo określone w § 11 d.),
k) „Szczęśliwe liczby”, (szczegółowo określone w § 11 e.).

§6.
Zakłady na poszczególne spotkania z dwoma możliwymi wynikami.

Zakłady na poszczególne spotkania z dwoma możliwymi wynikami to takie zakłady, w których zawierający zakład określa poprawny wynik meczu, w którym możliwe są 2 wyniki (1 - wygrana zespołu wymienionego jako pierwszy, 2 - przegrana tego zespołu), a mianowicie:

a) w spotkaniach bez wyraźnie określonego czasu gry, gdy o zwycięstwie decyduje przewidziana przepisami ilość uzyskanych punktów lub setów,
b) w spotkaniach o wcześniej określonym regulaminowym czasie trwania gry, z ewentualnym wykorzystaniem dalszych uzupełniających zasad (np. kolejność we współzawodnictwie, przedłużenie, karne, los itp.).

§7.
Zakłady na poszczególne spotkania z trzema możliwymi wynikami.

Zakłady na poszczególne spotkania z trzema możliwymi wynikami są to takie zakłady, przy których zawierający zakład określa wynik meczu, w którym możliwe są trzy wyniki (1-wygrana, 0-remis, 2-przegrana) np. w piłce nożnej, w hokeju w regulaminowym czasie gry - bez dogrywek.

Szczególnym rodzajem zakładu na spotkanie z trzema wynikami (1,0,2 - patrz § 9) są tzw. Dwójtypy. Przez Dwójtyp rozumie się symultaniczny zakład na dwa wyniki. Dwójtyp “1 0” oznacza zakład na wygraną zespołu, który w ofercie „FORTUNA zakłady bukmacherskie” Sp. z o.o. podany jest jako gospodarze (1) lub na remis (0). Obstawiający zakład przegrywa wyłącznie wtedy, gdy w spotkaniu zwycięży zespół oznaczony jako goście i scharakteryzowany symbolem (2).

Dwójtyp “0 2” oznacza zakład na wygraną zespołu, który podany jest jako goście (2) lub na remis (0). Zawierający zakład przegrywa wyłącznie wtedy, gdy w spotkaniu zwyciężył zespół gospodarzy (1).

Dwójtypy w ramach niniejszego regulaminu są we wszystkich kierunkach współrzędne z typami “1”, “0”, “2”. Można je, pod warunkiem zachowania odpowiednich zasad, włączyć do AKO-zakładów. W ramach jednego AKO-zakładu nie można jednak dwójtypu kombinować z typem na ten sam mecz.

Dwójtyp „1 2” oznacza zakład na to, że mecz nie zakończy się remisem.

§8.
Zakłady na zwycięstwa w długoterminowych i krótkoterminowych zawodach.

Przy zawieraniu zakładu na zwycięzcę, zawierający zakład określa zwycięzcę pojedynczej konkurencji odpowiedniej dyscypliny krótkoterminowych lub długoterminowych zawodów, ewentualnie zawiera zakład na grupę zawodników (zespołów) konkretnie określonych.

§9.
Zakłady na miejsce zajęte w długoterminowych i krótkoterminowych zawodach.

Przy zawieraniu zakładów na miejsce zajęte przez zawodników lub zespoły - zawierający zakład określa zajęte przez nich miejsca w podanym zakresie, wg oficjalnej listy wyników. Np. przez zakład “1-4” rozumie się, że zawierający zakład typuje, iż zawodnik lub zespół zajmie miejsce od 1 do 4.

Obejmuje to zakłady na:

a) tabele współzawodnictwa zawodów mistrzowskich i innych,
b) pojedyncze spotkania w poszczególnych dyscyplinach, ewentualnie ich ogół.

Niniejsze uregulowania obowiązują również dla zakładów na “Pole” i “Pozostali wymienieni”, określone w § 10. niniejszego regulaminu.

§10.
Zakłady typu Pole i Pozostali wymienieni.

1. Zakłady typu “Pole” i typu “Pozostali wymienieni” można zawierać na zwycięstwa, ewentualnie zajęte miejsca - patrz § 8. i § 9. regulaminu.

2. Zakład na „Pole” jest konkretnym zakładem na grupę zawodników, zespołów. Grupę tę tworzą:

a) konkretni wymienieni zawodnicy, zespoły,
b) wszyscy zawodnicy, zespoły, którzy nie zostali w ofertach zakładów wymienieni z nazwiska.

3. Zakład na “Pozostali wymienieni” jest zakładem na konkretnego zawodnika, zespół, zwierzę, który nie został w ofertach zakładów wymieniony z nazwiska. Zawierający zakład jest obowiązany sam podać jego dokładne nazwisko (oznaczenie). W przypadku, kiedy w nagłówku kuponu zostało podane “Pozostali wymienieni”, a brak jest dokładniejszego określenia nazwiska zawodnika lub zespołu, zakład jest nieważny i zostaje zwrócony.

§11.
Zakłady bezpośrednio związane z postacią wyników sportowych lub innymi przedsięwzięciami.

Są to zakłady na:

a) dokładny wynik wybranego spotkania,
b) zwycięstwo określonego zespołu w określonym spotkaniu o minimalną różnicę goli,
c) najlepszego strzelca określonego długoterminowego współzawodnictwa,
d) ilość goli w określonym meczu (rundzie spotkań),
e) wynik określonej cząstkowej części meczu (np. połowy),
f) strzelca pierwszego, ostatniego lub innego wcześniej określonego gola danego meczu.

Zakłady wymienione pod literą a) i b) dotyczą wyłącznie regulaminowego czasu gry (bez względu na dogrywkę i ewentualne zmiany), jeśli natomiast spotkanie nie zostaje dograne, to zakłady zostają zwrócone. Spotkania bez regulaminowego czasu gry muszą zostać zakończone pełną ilością określonych setów lub innych wymogów istotnych dla zadecydowania o zakładzie. Jeżeli np. tenisista w trakcie meczu pięciosetowego zrezygnuje z dalszej gry przy stanie 0 : 2, to zakłady na to spotkanie nie tracą ważności, ale zakłady na dokładny wynik zostają zwrócone. Zakłady wymienione pod literą d) są ważne tylko przy założeniu, że wszystkie mecze sportowe rozegrane zostały zgodnie z ofertą - w przeciwnym razie będą one zwracane.

§11 a.
Zakłady typu Live zawierane podczas trwania jakiegoś wydarzenia.

1. Na wcześniej ustalone i specjalnie oznaczone („Live”) wydarzenia firma „FORTUNA zakłady bukmacherskie” może przyjmować zakłady również podczas trwania określonych wydarzeń.
2. Kursy poszczególnych typów są na bieżąco opracowywane i są ważne tylko w momencie zawierania zakładu. Zakłady typu „Live” są przyjmowane wyłącznie w punktach, które zostały wyznaczone przez „FORTUNA zakłady bukmacherskie” do przyjmowania tego typu zakładów.
3. Zawarty zakład typu „Live” nie może zostać zwrócony (anulowany). Zawierający zakład jest zobowiązany przed przyjęciem zakładu uzgodnić z pracownikiem punktu wszystkie szczegóły tego rodzaju zakładu.
4. Zawierający zakład powinien być świadomy ewentualnych różnic w aktualnym rezultacie wydarzenia stanowiącego przedmiot zakładu wynikających np. z opóźnienia transmisji telewizyjnej, radiowej itp. W interesie uczestnika zakładu jest bieżąca kontrola przebiegu i wyników wydarzenia na własną rękę, bowiem ewentualne pomyłki dotyczące aktualnego rezultatu wydarzenia nie będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu reklamacji.

§11b.
Zakłady typu Bezpieczny.

Zakład typu „Bezpieczny” jest rodzajem zakładu AKO z wcześniej ustalonym minimalnym kursem całkowitym oraz z wcześniej ustalonym maksymalnym kursem całkowitym każdego zdarzenia. Zakład ten pozostaje wygrywający także w przypadku nieprawidłowego wytypowania jednego ze zdarzeń. Wygrana jest wtedy obliczana jako iloczyn wskaźnika, wpłaconej stawki i wcześniej ustalonego „bezpiecznego” kursu dla tego zdarzenia.

§ 11c.
Zakłady typu Ekspert.

1. Zakład typu „Ekspert” jest rodzajem zakładu AKO, złożonym z zakładów z wcześniej ustalonych zdarzeń. „FORTUNA zakłady bukmacherskie” ustala wcześniej takie zdarzenia oraz wyznacza termin, do którego zakłady typu „Ekspert” mogą być przyjmowane (z reguły jest to termin rozpoczęcia pierwszego zdarzenia), a także wysokość bonusu.
2. W przypadku prawidłowego wytypowania wszystkich zdarzeń, zawierający zakład ma prawo do wygranej, tak jak w normalnym zakładzie AKO, oraz dodatkowo do ustalonego wcześniej bonusu.
3. Jeżeli w jednym cyklu zakładu „Ekspert” jest więcej niż jeden wygrywający kupon, wtedy bonus jest dzielony wg wysokości wpłaconych stawek na poszczególnych kuponach.
4. Jeżeli któreś ze zdarzeń typowanych w zakładzie „Ekspert” nie odbędzie się (i stawki na to zdarzenie zostaną zwrócone), wtedy zakład ten rozlicza się w taki sposób, jakby tego zdarzenia nie było. Jeżeli nie odbędzie się więcej niż jedno zdarzenie (i stawki na te zdarzenia zostaną zwrócone), wtedy bonus nie jest wypłacany.
5. Wysokość bonusu na dany cykl zakładu „Ekspert” ustala odpowiednio wcześniej „FORTUNA zakłady bukmacherskie”.

§11d.
Zakłady typu Falc.

Zakład typu FALC jest zakładem AKO składającym się z dwóch do siedmiu okazji zawarcia zakładu lub ich grup na jednym kuponie. W przypadku trafnego wytypowania pierwszej okazji zawarcia zakładu – OZZ 1 – czyli zdarzenia lub grupy zdarzeń, gracz otrzyma wygraną, która obliczana jest jako połowa EWK w zwykłym zakładzie (czyli zgodnie z § 4 ust. 2 regulaminu jest to iloczyn wskaźnika, stawki i 50% kursu na to zdarzenie), a ponadto otrzyma bonus do kursu na drugą okazję zawarcia zakładu – OZZ 2 - i następne (jeżeli zakład składa się z większej ilości okazji zawarcia zakładu), w wysokości połowy kursu na pierwszą okazję zawarcia zakładu (czyli kurs OZZ1 x 0,5). W przypadku zakładu składającego się z większej liczby okazji zawarcia zakładu powyższy proces powtarza się. W przypadku błędnego wytypowania pierwszej okazji zawarcia zakładu – OZZ 1 – cały zakład typu FALC jest przegrany.

§11e.
Zakłady typu Szczęśliwe liczby.

Zakład typu „Szczęśliwe liczby” jest zakładem AKO, polegającym na wytypowaniu 8 z 30 wybranych przez „FORTUNA zakłady bukmacherskie Sp. z o.o.” zdarzeń. Gracz wybiera (odgaduje) we właściwej kolejności 8 zdarzeń (np. meczy, wyścigów) z grupy 30 wybranych przez Spółkę, które według jego wiedzy zakończą się największym wynikiem (liczy się całkowity wynik, np. mecz zakończony wynikiem goli 3:2 traktowany będzie jako zdarzenie z liczbą goli 5), podając ich numery (pozycje) w ofercie. W przypadku, gdy więcej niż jedno zdarzenie zakończy się tym samym wynikiem, wtedy o pierwszeństwie tych zdarzeń decydować będzie ich numer (pozycja) w ofercie, przy czym wyższe miejsce zostanie przyznane zdarzeniu z niższym numerem w ofercie. W zakładzie typu „Szczęśliwe liczby” bierze się pod uwagę wynik osiągnięty w regulaminowym czasie gry. W przypadku przełożenia spotkania, dla tego typu zakładu przyjmuje się, że zdarzenie zakończyło się wynikiem 0 (zero), jeżeli natomiast spotkanie nie zostaje dograne, to bierze się pod uwagę wynik uzyskany do momentu przerwania spotkania. Wygrane w zakładzie „Szczęśliwe liczby” wypłacane są w przypadku prawidłowego wytypowania 6, 7 i 8 zdarzeń. W przypadku prawidłowego wytypowania wszystkich zdarzeń, zawierający zakład ma prawo do wygranej oraz dodatkowo do ustalonego wcześniej bonusu. Jeżeli w jednym cyklu zakładu typu „Szczęśliwe liczby” jest więcej niż jeden wygrywający kupon, wtedy bonus zostanie równo rozdzielony pomiędzy wszystkich wygrywających.

V.
SPOSOBY OBSTAWIANIA ZAKŁADÓW.

do góry

§12.
Sposoby obstawiania zakładów.

Zawierać zakład można na następujące sposoby:

a) zakład pojedynczy - na poszczególne okazje (zwany dalej Solo),
b) zakład zakumulowany (zwany dalej AKO),
c) zakłady systemowe (zwane dalej MAXIKOMBI).

§13.
Zakłady pojedyncze (Solo).
Zakłady zakumulowane (AKO).
Zakłady systemowe (MAXIKOMBI).

1. Zakład pojedynczy jest zakładem na wynik jednego wybranego sportowego lub innego przedsięwzięcia, scharakteryzowanego jako zakład. Prawo do wygranej powstaje, gdy zawierający zakład poprawnie odgadnie jego wynik.

2. Zakumulowane zakłady (zwane dalej AKO) są to zakłady, w których zawierający zakład może kombinować zakłady na poszczególne wyniki, będące w ofercie „FORTUNA zakłady bukmacherskie” Sp. z o.o.

Uwaga: Nie można jednak kombinować na jednym kuponie zakładów, które się wzajemnie wspierają, np.:

- zakład na zwycięstwo w rozgrywkach (zajęcie miejsca) zawodnika wraz z zakładem na zwycięstwo tego samego zawodnika w pojedynczym meczu tego samego współzawodnictwa,
- umieszczenie tego samego w różnych miejscach listy wyników (Brazylia V i równocześnie Brazylia 1-2).

Komputer sprawdza we wszystkich przypadkach czy na zawieranym kuponie nie ma wspierających się zakładów i ewentualnie uniemożliwia ich zagranie. Jeżeli jednak z jakichś przyczyn dojdzie do zawarcia na jednym kuponie zakładów, które się wzajemnie wspierają, w przypadku wygranej ważny pozostanie tylko kurs pierwszego ze wspierających się zdarzeń, a pozostałe zdarzenia zostaną rozliczone z kursem 1,0.

Zakłady systemowe (MAXIKOMBI) są to różne kombinacje zakładów pojedynczych (SOLO) i/lub akumulowanych (AKO) na jednym kuponie.

§14.
Dane wymienione na kuponie.

Na kuponie przeznaczonym do zawarcia zakładu muszą znajdować się następujące dane:

- miejsce, data i czas zawarcia zakładu,
- dziedzina sportowa, nazwa współzawodnictwa (ewentualnie inne szczegóły określające zakład),
- typowane spotkanie (zawodnik, imię konia itp.), typ na wynik,
- kurs zakładu,
- stawka,
- ewentualna wygrana kwota (EWK),
- numer ewidencyjny kuponu, kod kreskowy.

§15.
Ewentualna Wygrana Kwota (EWK).

1. EWK w zakładach Solo zostaje obliczona przez odpowiednie przemnożenie iloczynu wskaźnika i stawki oraz kursu według następującego wzoru:
EWK = (wskaźnik x stawka) x iloczyn kursów.

2. EWK w zakładach AKO zostaje obliczona przez odpowiednie przemnożenie iloczynu wskaźnika i stawki oraz iloczynu kursów według następującego wzoru:
EWK = (wskaźnik x stawka) x iloczyn kursów.

3. Wyniki pośrednie są zawsze zaokrąglane do 2 miejsc po przecinku, przy czym jeżeli na trzecim miejscu po przecinku znajduje się cyfra 5 lub wyższa, to wynik zaokrągla się do góry.

Przykłady:
Zakład Solo za 100 zł z kursem 1,5
EWK = (wskaźnik x 100 zł) x (1,5)

Zakład AKO za 100 zł z kursem 1,5 i 1,3
EWK = (wskaźnik x 100 zł) x (1,5 x 1,3)

§16.
Prawo do wygranej przy zakładach zakumulowanych.

1. Prawo do wygranej przy zakładach typu AKO powstaje pod warunkiem, że zawierający zakład poprawnie odgadnie wszystkie części zakładu.

2. Jeśli typy na wszystkie spotkania, które się odbyły w AKO-zakładzie, zostają określone poprawnie, a równocześnie jedno lub więcej spotkań zakończone bez oficjalnego wyniku (nierozegrane, niedograne), to obstawiający ma prawo do wygranej. Jeśli któryś z wyników spotkania w AKO-zakładzie został określony źle, to taki zakład uważa się za przegrany, nawet w tym przypadku, gdy któreś spotkanie (lub większa część spotkań) tworzących część AKO-zakładu nie zostało do danego terminu rozegrane.

3. Jeśli w zakładzie typu AKO dojdzie do zawarcia zakładu po udowodnionym rozegraniu jednego z wielu spotkań, to w przypadku tego spotkania kurs zmienia się na 1,0 (patrz postanowienia § 26. ust.1 regulaminu) i odpowiednio do tego zostanie obliczona EWK.

VI.
PRZYJMOWANIE ZAKŁADÓW.

do góry

§17.
Przyjmowanie zakładów.

1. Przyjmowanie zakładów dokonywane jest po opublikowaniu kursów zakładów w punktach przyjmowania zakładów „FORTUNA zakłady bukmacherskie” Sp. z o.o. pod nadzorem pracowników lub osób upoważnionych przez Spółkę.

2. Wszystkie zakłady przyjmowane są wyłącznie w walucie polskiej. Kupony wydawane są wyłącznie po uiszczeniu stawki.

3. W przypadkach, kiedy zagrożone jest prawidłowe działanie, ewentualnie interes Spółki, pracownik punktu ma prawo wstrzymać przyjmowanie zakładów na jakiekolwiek spotkania, ewentualnie można pewną ilość zakładów w pewien sposób ograniczyć - np. wysokością stawki, przyjęciem wyłącznie do AKO lub Solo, ilością zakładów w AKO itp.

4. Przy wszystkich zakładach miarodajne są dane znajdujące się w komputerze punktu, a dostęp do tych danych umożliwia wyłącznie okazanie kuponu zawartego zakładu. Jeśli zawierający zakład stwierdzi błąd w zawartym zakładzie, to musi niezwłocznie zwrócić uwagę na ten błąd pracownikowi, który przyjął ten zakład i zażądać, aby został on poprawiony. Zawierający zakład powinien również skontrolować, czy została mu zwrócona odpowiednia suma. Zażalenia składane później nie będą brane pod uwagę.

§18.
Oficjalny wynik.

1. Zgodnie z niniejszym regulaminem za oficjalny i nie podlegający zmianie wynik będzie przyjęty wynik uzyskany z oficjalnych źródeł, ogłoszony przez „FORTUNA zakłady bukmacherskie” Sp. z o.o. W przypadku, gdy tak ogłoszony wynik jest ponad wszelką wątpliwość błędny, to prawo zawierającego zakład do wygranej nie zostaje naruszone, jeśli poprawnie określił faktyczny wynik.

2. W przypadku zakładów na spotkania o ściśle ograniczonym regulaminowym czasie gry za oficjalny i nie podlegający zmianie przyjmuje się wynik osiągnięty na boisku po upływie regulaminowego czasu gry (ustalonego regułami danego sportowego współzawodnictwa - w przypadku hokeja na lodzie są to trzy tercje po 20 minut). Nie będzie brane pod uwagę kontynuowanie meczu po upływie regulaminowego czasu gry, karne i jakiekolwiek inne dodatkowe zmiany osiągniętego wyniku (dyskwalifikacja, walkower itp.). Są dopuszczalne wyjątki od tej reguły, ale muszą one zostać wcześniej ogłoszone przez „FORTUNA zakłady bukmacherskie” Sp. z o.o.

3. W przypadku innych zakładów (tj. wszędzie tam, gdzie nie został określony dokładny czas trwania gry) wynik osiągnięty na boisku może zostać zaskarżony w myśl obowiązujących reguł w poszczególnych dyscyplinach sportowych. Dla celów zakładów bukmacherskich uwzględniany będzie jednak tylko protest złożony w nadrzędnym organie odpowiedniej dyscypliny przed opublikowaniem oficjalnego wyniku w punktach przyjmowanie zakładów i rozpoczęciem wypłaty wygranych - w tym przypadku ma on działanie odraczające. Po wydaniu prawomocnej decyzji przez organ nadrzędny danej dyscypliny żadne dalsze reklamacje nie będą uwzględniane. Przy ustalaniu oficjalnego wyniku nie będą uwzględniane późniejsze zmiany związane z dopingiem, czy używaniem anabolicznych sterydów.

4. Jeśli spotkanie (mecz, zawody) nie zostało dograne, a mimo to został ogłoszony oficjalny wynik, to wygrane są wypłacane na podstawie tego oficjalnego wyniku. Warunkiem ważności tak osiągniętego wyniku jest tylko fakt, aby przeciwnicy rozpoczęli spotkanie. Niniejsze postanowienie nie dotyczy spotkań o określonym regulaminowym czasie gry - patrz § 7. regulaminu.

5. Jeśli spotkanie odbędzie się później niż w oficjalnym terminie lub nie zostanie z jakichś powodów ogłoszony wynik, to „FORTUNA zakłady bukmacherskie” Sp. z o.o. ogłosi termin zastępczy, do którego trzeba poczekać, czy spotkanie się odbędzie. Po tym terminie zostanie dokonany zwrot zakładów - postępowanie przy zwracaniu zakładów zostało opisane w § 26. regulaminu. W/w postępowanie jest zobowiązujące dla obydwu stron. O ile nie zostanie ogłoszone inaczej, okres oczekiwania wynosi 3 następne dni kalendarzowe. Jeśli spotkanie odbędzie się wcześniej niż w oficjalnym terminie, to zawarte zakłady zachowują swoją ważność z wyjątkiem postanowień § 28. regulaminu.

6. Wyjątkiem jest zawieranie zakładów na profesjonalną baseballową ligę USA i Kanady. W tym przypadku każde spotkanie jest określone nazwami obydwu zespołów i dniem, w którym mecz się odbędzie, i o ile w ogłoszonym terminie nie dojdzie z jakichkolwiek powodów do spotkania, to zakłady zostaną zwrócone – na rozegranie meczu w terminie zastępczym się nie czeka. Jeśli te same zespoły grają w jednym dniu dwa baseballowe mecze, to przedmiotem zakładu jest zawsze pierwszy z nich.

7. W przypadku zawierania zakładów na zawodnika startującego w spotkaniach żużlowych za oficjalny i nie podlegający zmianie wynik uznaje się rezultat uzyskany w pierwszych pięciu tzw. biegach tego zawodnika (bez uwzględniania ewentualnych punktów bonusowych, jokerów itp.). Jeżeli tych startów było mniej to zakład pozostaje ważny, jeżeli wskazany zawodnik wystartuje w przynajmniej jednym biegu.

§19.
Niewzięcie udziału lub rezygnacja zawodników lub zespołów.

W przypadku zakładów na zwycięstwo lub zajęte miejsce uważa się za przegrany taki zakład na zawodnika lub zespół, który w trakcie trwania zawodów z dalszego udziału zrezygnuje. Jeżeli zawodnik lub zespół z jakiegokolwiek powodu nie weźmie udziału w zawodach, to zakład zostaje zwrócony.

§20.
Zajęcie tego samego miejsca przez zawodnika lub zespół.

1. W przypadku równoczesnego zwycięstwa lub zajęcia przez dwóch lub więcej startujących tego samego miejsca, które dla zakładu jest decydujące, kurs na to zdarzenie zostaje obniżony do połowy zarówno w zakładach Solo, jak i w zakładach AKO.

2. W przypadku zakładów AKO zasada, o której mowa w ust. 1 powyżej, może być zastosowana wielokrotnie, tzn. obniża się do połowy kurs na każde zdarzenie, w którym zwyciężyło lub zajęło to samo miejsce dwóch lub więcej startujących.

VII.
STAWKA, WYGRANA I ZWRACANIE ZAKŁADÓW.

do góry

§21.
Stawka.

1. „FORTUNA zakłady bukmacherskie” Sp. z o.o. ma prawo dowolnie ustalać stawki na poszczególne rodzaje zakładów, o których mowa w niniejszym regulaminie.

2. Stawką wiążącą dla obu stron zakładu jest stawka wskazana na kuponie.

§22.
Limit najwyższej wygranej na jeden zakład.

1. Maksymalna wysokość kursu nie jest niczym ograniczona. Zawierający zakład w swoim własnym interesie powinien dbać o to, aby wysokością stawki nie przekroczyć limitu wygranej na jeden zakład.

2. „FORTUNA zakłady bukmacherskie” Sp. z o.o. ma prawo dowolnie ustalać limit wygranej (a więc sumy przeznaczonej do wypłaty przy poprawnie określonych wszystkich typowanych zdarzeniach) na poszczególne rodzaje zakładów, o których mowa w niniejszym regulaminie.

§23.
Ilość zakładów zawartych przez jednego obstawiającego.

Ilość zakładów zawieranych przez jednego zawierającego zakład nie jest w jakikolwiek sposób ograniczona.

§24.
Prawo do wygranej.

Prawo do wygranej przy wszystkich rodzajach zakładów powstaje w przypadku poprawnego określenia typowanego wyniku i dotrzymaniu odpowiednich postanowień niniejszego regulaminu. Jednak drobne błędy w nazwisku (oznaczeniu) zawodnika zespołu nie będą brane pod uwagę, jeśli nie dotyczy to istoty rzeczy zakładu i jeśli ponad wszelką wątpliwość można stwierdzić, o kogo chodzi, pomimo popełnionego błędu.

§25.
Wypłata wygranych.

1. Wypłata wygranych następuje natychmiast po ogłoszeniu oficjalnego wyniku i jego wywieszeniu w punktach w myśl postanowień § 18. regulaminu. W przypadkach wyjątkowych - przy wyjątkowo wysokiej wygranej, wymagającej wcześniejszego zgłoszenia wypłaty gotówki w banku - „FORTUNA zakłady bukmacherskie” Sp. z o.o. może wypłacić wygraną po upływie 3 dni kalendarzowych od jej zgłoszenia z zastrzeżeniem § 30, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od daty ogłoszenia oficjalnego wyniku . Zawierający zakład może odebrać wygraną w terminie 30 dni kalendarzowych, które zaczynają upływać od dnia ogłoszenia oficjalnego wyniku w punkcie, gdzie zakład został zawarty, ewentualnie innym przeznaczonym do tego miejscu z zastrzeżeniem § 27. Po upływie tego terminu grający traci prawo do wygranej.

2. Wypłata wygranej jest dokonywana wyłącznie za zwrotem kuponu będącego dowodem zawarcia zakładu. Kupon musi być nienaruszony i nie mogą w nim być dokonane żadne zmiany. Nie dokonuje się wypłat wygranych w razie utraty lub zniszczenia kuponu, a także na podstawie kuponu, którego autentyczności nie można stwierdzić lub też nie posiadającego czytelnych wszystkich informacji słownych i liczbowych oraz kodu kreskowego wraz z numerem. Grający powinien także chronić swój kupon przed wykorzystaniem go przez osoby trzecie, ponieważ zakład może zostać wypłacony tylko jeden raz.

3. W razie utraty lub zniszczenia kuponu, stwierdzającego udział w zakładzie bukmacherskim, uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Spółki.

4. Podczas występowania o wypłacenie wygranej w przypadku powzięcia przez pracownika punktu wątpliwości co do uprawnień okaziciela do rozporządzania dowodem udziału w grze zawierający zakład ma obowiązek na wezwanie pracownika okazać swój dokument tożsamości. W przypadku, gdy wygrywający nie okaże na wezwanie swojego dokumentu tożsamości, to "FORTUNA zakłady bukmacherskie" Sp. z o.o. ma prawo wstrzymać wypłatę wygranej aż do chwili spełnienia tego warunku nie dłużej jednak niż do 30 dni.

5. W razie protestu złożonego w organie nadrzędnym danego współzawodnictwa, wypłata wygranej zostanie wstrzymana aż do chwili rozważenia problemu przez odpowiedni oficjalny organ, w myśl postanowienia § 18 regulaminu.

§26.
Zwrot zakładów.

1. Zakłady zostają zwrócone w stawce, jeżeli:

- mecz został błędnie podany z winy „FORTUNA zakłady bukmacherskie” Sp. z o.o. (np. mecz nie został rozegrany, albo nie miał być rozegrany),
- zakład został w sposób oczywisty zawarty po faktycznym rozpoczęciu spotkania, meczu lub innej okazji zawierania zakładów, ewentualnie w trakcie jego trwania, z tym zastrzeżeniem, że reguła ta nie ma zastosowania to zakładów typu „Live” (szczegółowo określonych w § 11 a.),
- zawodnik lub zespół z jakiegokolwiek powodu nie weźmie udziału w zawodach,
- mecz nie został zakończony oficjalnym wynikiem lub doszło do jego przerwania,
- spotkanie o ustalonym regulaminowym czasie gry nie zostało w ogóle rozpoczęte lub wznowione i dograne w czasie ustalonym przez Spółkę (patrz postanowienia § 8. regulaminu ) bez względu na fakt, kiedy i przy jakim stanie spotkanie zostało przerwane,
- spotkanie zostało rozegrane odwrotnie, tzn. że korzyść płynąca z grania na własnym boisku miał zespół podany w nagłówku zakładu jako goście. Ta reguła nie dotyczy spotkań na gruncie neutralnym, spotkań turniejowych w miejscu wcześniej ustalonym itp., a więc nawet ewentualne zamknięcie boiska gospodarzy lub wybór neutralnego boiska czy dobrowolny wybór boiska przeciwnika jako miejsca, gdzie odbywa się mecz, nie unieważnia zakładu.

W wymienionych przypadkach przyjmuje się, że zakład był mylący, a więc zawarty niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i niniejszym regulaminem i dlatego spółka zwraca wpłacone stawki.

Taki sposób postępowania obowiązuje zawsze w przypadku zakładów Solo. W przypadku AKO przyjmuje się, że zakład jest nieważny zawsze wtedy, gdy niezgodnie z prawem i niniejszym regulaminem są wszystkie okazje zawierania zakładów w nich zawarte. Jeśli AKO zawiera choćby jeden zakład, którego nie możemy oceniać w ten sposób, to zakład nie zostanie zwrócony.

2. Zakłady pozostają ważne i nie są zwracane, jeśli:

a) prowadząca spotkanie komisja sędziowska lub oddelegowany sędzia zmieni lub anuluje pierwotne zasady meczu (zawodów, konkurencji) w trakcie jego trwania (np. gdy w trakcie trwania zawodów motoryzacyjnych dochodzi do obniżenia ilości okrążeń). W tym przypadku zostają wyłącznie zwracane zakłady zawarte na dokładny wynik, który w takim przypadku nie może być zgodnie z pierwotnymi regułami osiągnięty;
b) mecz zostaje na krótki czas przerwany (np. mecz piłkarski przerwany na kilka godzin lub w wyjątkowych sytuacjach przełożony na następny dzień z powodu deszczu). W takim przypadku Spółka może wznowić przyjmowanie zakładów - z reguły z nowym kursem, uwzględniających aktualny stan. W przypadku nowo zawartych zakładów czasem decydującym jest czas wznowienia meczu;
c) w tej samej dyscyplinie, w tym samym miejscu i w krótkim odstępie czasu odbywa się kilka konkurencji (np. w ramach Pucharu Świata w Narciarstwie Alpejskim odbywa się zjazd albo na skoczni o takim samym punkcie krytycznym odbywają się skoki) - przedmiotem zakładu zawsze są pierwsze odbyte zawody (np. gdy mają odbyć się dwa zjazdy w piątek i w sobotę, przy czym piątkowy z jakichś powodów nie odbywa się, zakłady są ważne na zjazdy sobotnie);
d) zakłady o charakterze długoterminowym, jeśli dojdzie do jakiejś zmiany cząstkowej, np. jeśli dojdzie do zmiany kolejności poszczególnych meczy. Taka zmiana nie ma wpływu na zakłady zawarte na zajęcie miejsce w tabeli, awans do dalszych rund konkurencji itp.

VIII.
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE.
PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ.

do góry

§27.
Postępowanie reklamacyjne.

1. Niniejszy regulamin jest zbiorem reguł obowiązujących Spółkę „FORTUNA zakłady bukmacherskie” i uczestników organizowanych przez nią zakładów. Nad jego przestrzeganiem czuwa Komisja Nadzoru (zwana dalej Komisją). Komisja czuwa również nad prawidłowym przebiegiem zakładów zawartych w punktach Spółki.

2. Komisja, powołana przez Spółkę musi być co najmniej trzyosobowa. Decyzje członków Komisji muszą być przyjmowane jednomyślnie. Komisja jest zdolna do podejmowania decyzji, jeśli na posiedzeniu obecne przynajmniej dwie trzecie jej członków.

3. Wszelkie reklamacje z tytułu zakładu udokumentowane załączonym kuponem zgłasza się w siedzibie Spółki „FORTUNA zakłady bukmacherskie” w terminie 30 dni od daty ogłoszenia oficjalnych wyników.

4. Komisja zobowiązana jest rozpatrzyć reklamację w ciągu 21 dni od daty jej zgłoszenia i poinformować grającego o sposobie załatwienia reklamacji. Postępowanie reklamacyjne kończy się z chwilą rozpatrzenia reklamacji przez Komisję. Jeśli Komisja uzna reklamację za uzasadnioną, z dniem otrzymania tej decyzji przez grającego rozpoczyna się 30 dniowy okres, w którym należy wykorzystać prawo do wygranej.

5. „FORTUNA zakłady bukmacherskie” Sp. z o.o. nie ma obowiązku badania uprawnień okaziciela kuponu, może jednak wstrzymać wypłatę wygranej na okres nieprzekraczający 30 dni, jeżeli zachodzą wątpliwości co do uprawnień właściciela do rozporządzania kuponem. W przypadku nieuzasadnionego wstrzymania wypłaty Spółka obowiązana jest doliczyć odsetki ustawowe za okres wstrzymania wypłaty.

6. Roszczenia związane z udziałem w zakładach wzajemnych przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

7. Zawierający zakłady mogą składać do dyrekcji Spółki również skargi nie związane bezpośrednio z zawieranymi zakładami (np. skarga na zachowanie pracowników punktów przyjmowania zakładów, niedotrzymanie godzin otwarcia etc.) w formie wpisu do książki skarg i wniosków znajdujących się u kierowników punktów. Każdy wpis zostaje sporządzony w 3 egzemplarzach - jeden otrzymuje grający, drugi pozostaje w punkcie, trzeci zostaje przesłany do Kierownictwa Spółki. Otrzymana w ten sposób skarga zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni przez Dyrektora Handlowego Spółki. Ma on obowiązek poinformować pisemnie Skarżącego się o sposobie rozpatrzenia skargi.

IX.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

do góry

§28.
Nieprzyjęcie zakładu.

„FORTUNA zakłady bukmacherskie” Sp. z o.o. ma prawo odmówić przyjęcia zakładu od osoby, która narusza niniejszy regulamin.

Jeśli wstrzymanie przyjmowania zakładów spowodowane zostanie przez siłę wyższą, zawierający zakłady nie mają prawa do odszkodowania, ani żadnego innego prawa, o ile niniejszy regulamin nie stanowi inaczej.

§29.
Obowiązek zachowania tajemnicy.

„FORTUNA zakłady bukmacherskie” Sp. z o.o. jest zobowiązana do zachowania tajemnicy wszystkich danych dotyczących zawierających zakłady za wyjątkiem wypadków obowiązku ujawnienia danych zawartych w przepisach ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).

§30.
Kapitał przeznaczony do natychmiastowej wypłaty wygranej.

Kapitał przeznaczony do natychmiastowej wypłaty wygranej wynosi 1.000,- zł .

§31.
Zaświadczenie o uzyskanej wygranej.

1. „FORTUNA zakłady bukmacherskie” Sp. z o.o., stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.), ma obowiązek wystawić na żądanie wygrywającego zaświadczenie o uzyskanej wygranej. Procedura wystawiania zaświadczenia musi być zgodna z wymogi określonymi w przepisach ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540,z późn. zm.) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.

2. „FORTUNA zakłady bukmacherskie” Sp. z o.o. obowiązana jest prowadzić ewidencję wystawionych imiennych zaświadczeń, o których mowa w ust. 1 powyżej, oraz przechowywać odpisy wydanych zaświadczeń przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym uzyskano wygraną lub nastąpiła wypłata (wydanie) wygranej.

3. „FORTUNA zakłady bukmacherskie” Sp. z o.o. jest zobowiązana, na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.), prowadzić ewidencję wypłacanych (wydanych) wygranych, których wartość wynosi co najmniej 20.000 zł. W przypadku uzyskania wygranej o wartości co najmniej 20.000 zł na wygrywającym spoczywa obowiązek zgłoszenia tego faktu i podania swych danych niezbędnych do zaewidencjonowania wygranej. Podczas występowania o wypłacenie wygranej zawierający zakład ma obowiązek na wezwanie pracownika punktu okazać swój dokument tożsamości w celu weryfikacji swoich danych osobowych. W przypadku, gdy wygrywający nie okaże na wezwanie swojego dokumentu tożsamości, to "FORTUNA zakłady bukmacherskie" Sp. z o.o. ma prawo wstrzymać wypłatę wygranej aż do chwili spełnienia tego warunku, jednakże nie dłużej niż do 30 dni.

§32.
Zmiany i uzupełnienia regulaminu.

Zmiany i uzupełnienia niniejszego regulaminu mogą nastąpić w trybie i na zasadach określonych w art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).

Kompletne brzmienie regulaminu oraz wszelkie jego zmiany i uzupełnienia są zawsze dostępne dla zawierających zakłady w siedzibie Spółki i we wszystkich punktach przyjmowania zakładów.

§33.
Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

Na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) zatwierdzam powyższy regulamin zakładów bukmacherskich.