Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji, zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Cookies. Ok

Aby wykorzystać wszystkie możliwości oraz funkcje, należy włączyć Javascript. Instrukcje

Zakłady
Ligi

Polska-Meksyk

13. listopada 2017 22:45

Więcej zapowiedzi
pilka nozna polska reprezentacja 002

CZAS EKSPERYMENTÓW. Obaj szkoleniowcy maj? zamiar w tej zbli?aj?cej si? konfrontacji mocno pozmienia? sk?ady swoich zespo?ów i da? szans? tym zawodnikom, którzy w ostatnich miesi?cach grali mniej. W naszej reprezentacji zabraknie m.in. Kamila Glika, Kamila Grosickiego, Grzegorza Krychowiaka, Roberta Lewandowskiego, Micha?a Pazdana i ?ukasza Piszczka. Dodatkowo nasza reprezentacja, jak i Meksyk b?d? testowali nowe ustawienia taktyczne. Której z dru?yn to spotkanie pomo?e wyci?gn?? wi?cej pozytywnych wniosków?

Polska - nasz selekcjoner by? zadowolony po te?cie nowego ustawienia z trójk? obro?ców w meczu z Urugwajem (0:0): By?em zadowolony, je?li chodzi o realizacj? za?o?e? taktycznych i poziom gry. Zagrali?my tak po raz pierwszy, mieli?my tylko jeden trening taktyczny i zawodnicy musieli wykaza? si? du?ymi umiej?tno?ciami. Bior?c pod uwag? okoliczno?ci, gra by?a zadowalaj?ca. Wygl?da to bardzo obiecuj?co. To ciekawy system gry i warto go sprawdzi? w kolejnych meczach. Adam Nawa?ka jak zapowiada, chce da? szans? w tym starciu kilku nowym graczom: To wa?ny mecz kontrolny z punktu widzenia szkoleniowego. Chcemy sprawdzi? ustawienia taktyczne i personalne, dlatego mog?oby si? wydawa?, ?e wynik nie jest najwa?niejszy, ale my chcemy dwa w jednym: wygra? i sprawdzi? nowe rozwi?zania. Zawsze gra si? o zwyci?stwo - niezale?nie od celów danego spotkania. To jest mecz reprezentacji Polski i bez wzgl?du na to, czy to mecz o punkty, czy towarzyski, dla zawodników jest to zaszczyt i honor. Zawsze bronimy bia?o-czerwonych barw. Opisa? on równie? najbli?szego rywala, akcentuj?c ich najwa?niejsz? cech?: Spontaniczno??. To jest g?ówna cecha, która charakteryzuje dru?yny z Ameryki ?aci?skiej. W tych zespo?ach entuzjazm jest na pierwszym miejscu, cho? trzeba przyzna?, ?e ich ?wiadomo?? taktyczna te? jest na wysokim poziomie. Ogl?dali?my wiele spotka? rywali i mog? powiedzie?, ?e s? dobrze przygotowani taktycznie, a do tego maj? wysokie umiej?tno?ci techniczne, co sprawia, ?e s? bardzo gro?nym zespo?em. Ciesz? si?, ?e b?dziemy mogli sprawdzi? si? z jedn? z najlepszych dru?yn na ?wiecie. Ten mecz da nam wiele szkoleniowych wniosków.

Meksyk – podobnie jak Adam Nawa?ka, Juan Carlos Osorio równie? chce troszk? poeksperymentowa?, ale jednocze?nie gra? w swoim stylu: Chcieliby?my pokaza? nasz? szybko??, penetrowa? pole karne rywali, chcemy prowadzi? gr? wygrywaj?c walk? w ?rodku pola.. Dodatkowo z kontuzjami zmagaj? si? Javier Hernandez i Giovani dos Santos. Szkoleniowiec Meksyku tak wypowiada? si? o ubytkach w naszej kadrze: Byli?my gotowi tylko na brak Lewandowskiego. Reszta nieobecno?ci to dla nas zaskoczenie. Ale taki jest futbol. Nied?ugo oka?e si?, który z trenerów lepiej poradzi sobie z uzupe?nieniem braków. Juan Carlos Osorio tak opisa? nasz? kadr?: Polska ma w sk?adzie wielu znakomitych zawodników, którzy graj? w mocnych klubach. To dru?yna dojrza?a, prowadzona przez do?wiadczonego trenera, który wykona? kawa? dobrej roboty. By zobaczy?, jak dobre s? efekty jego pracy, wystarczy zajrze? do rankingu FIFA.

Prognoza: bardzo mo?liwe, ?e nasza reprezentacja wyst?pi w bardzo mocno zmienionym sk?adzie. Dodatkowo mo?liwe jest ponownie ustawienie z trójk? defensorów, która nie by?a, jak mówi? Adam Nawa?ka za wiele razy testowana na treningach. To mo?e by? utrudnienie dla naszej dru?yny. Z kolei Meksyk w ostatnich miesi?cach jest bardzo regularnym zespo?em. Od Copa America w 2015 roku, reprezentacja Meksyku zagra?a a? 53 spotkania i ponios?a pora?k? tylko w pi?ciu z nich! W ostatnich 16 spotkaniach towarzyskich przegrali tylko jeden raz! W tym czasie mierzyli si? m.in. z takimi zespo?ami, jak Argentyna, Chile, Islandia czy Belgia. My?l?, ?e reprezentacja pod wodz? Juana Carlosa Osorio b?dzie mia?a w tym spotkaniu przewag? pod wzgl?dem sk?adu i ogrania, nawet mimo kilku kontuzji. Jak pokazuj? ich wyst?py, nie s? oni zespo?em, który cz?sto przegrywa, dlatego te? licz?, ?e i tym razem nie dadz? si? pokona?.

Typ: spotkanie bez remisu - Meksyk. Kurs: 1,71.

Kursy na to spotkanie dostarcza FORTUNA - LEGALNY BUKMACHER

Oferta kursowa:
Zak?ady LIVE
Pi?ka no?na » Spotkania towarzyskie

Piłka nożna | Spotkania towarzyskie

Dodany: 13. listopada 2017 08:15

Nowy komentarz
Zaloguj się aby komentować.
😀😎😛😇😉😡😲🤔🙄😞😭🤦‍♂️💀👍⚽🎾🏆🏒🥊🍺💩💡💣💰☕❤☯️🇵🇱
Brak komentarzy