e-Sport

zwycięzca

zakład na zwycięstwo w spotkaniu.

1 oznacza zwycięstwo w całym spotkaniu drużyny wymienionej w ofercie zakładów na pierwszym miejscu
2 oznacza zwycięstwo w całym spotkaniu drużyny wymienionej w ofercie zakładów na drugim miejscu
- w zakładzie tym bierze się pod uwagę wynik osiągnięty razem z ewentualną dogrywką

zwycięzca 1.mapy

zakład na zwycięzcę pierwszej mapy.

1 oznacza, że zwycięzcą pierwszej mapy będzie drużyna wymieniona w ofercie zakładów na pierwszym miejscu
2 oznacza, że zwycięzcą pierwszej mapy będzie drużyna wymieniona w ofercie zakładów na drugim miejscu
- w zakładzie tym bierze się pod uwagę wynik osiągnięty razem z ewentualną dogrywką

handicap mapy

zakład, w którym przed rozpoczęciem spotkania dopisujemy dodatkowo określoną ilość wygranych lub przegranych map do podanej drużyny.

1 oznacza wygraną drużyny wymienionej w ofercie zakładów na pierwszym miejscu uwzględniając dopisany handicap -1,5 - 2:0, 3:1
2 oznacza wygraną drużyny wymienionej w ofercie zakładów na drugim miejscu uwzględniając dopisany handicap -1,5 - 2:1, 2:3
- w zakładzie tym bierze się pod uwagę wynik osiągnięty bez ewentualnej dogrywki

handicap rundy

zakład, w którym przed rozpoczęciem spotkania dopisujemy dodatkowo określoną ilość wygranych lub przegranych rund do podanej drużyny.

1 oznacza wygraną drużyny wymienionej w ofercie zakładów na pierwszym miejscu uwzględniając dopisany handicap -4,5 16:5, 16:9
2 oznacza wygraną drużyny wymienionej w ofercie zakładów na drugim miejscu uwzględniając dopisany handicap -4,5 - 16:12, 7:16
- w zakładzie tym bierze się pod uwagę wynik osiągnięty razem z ewentualną dogrywką

1.mapa handicap rundy

zakład, w którym przed rozpoczęciem pierwszej mapy dopisujemy dodatkowo określoną ilość wygranych lub przegranych rund do podanej drużyny.

1 oznacza wygranie pierwszej mapy przez drużynę wymienioną w ofercie zakładów na pierwszym miejscu uwzględniając dopisany handicap -2,5 - 16:13, 16:7
2 oznacza wygranie pierwszej mapy przez drużynę wymienioną w ofercie zakładów na drugim miejscu uwzględniając dopisany handicap -2,5 - 16:14, 12:16
- w zakładzie tym bierze się pod uwagę wynik osiągnięty razem z ewentualną dogrywką

ilość map

zakład na ilość map rozegranych w spotkaniu.

- oznacza liczbę map poniżej wyznaczonej granicy 2,5 - 2:0, 0:2
+ oznacza liczbę map powyżej wyznaczonej granicy 2,5 - 2:1, 1:2
- w zakładzie tym bierze się pod uwagę wynik osiągnięty razem z ewentualną dogrywką

ilość rund

zakład na ilość rund rozegranych w spotkaniu.

- oznacza liczbę rund poniżej wyznaczonej granicy 27,5 - 16:5, 9:16
+ oznacza liczbę rund powyżej wyznaczonej granicy 27,5 - 16:13, 14:16
- w zakładzie tym bierze się pod uwagę wynik osiągnięty razem z ewentualną dogrywką

1.mapa ilość rund.

zakład na ilość rund rozegranych na 1.mapie spotkania

- oznacza liczbę rund na 1.mapie poniżej wyznaczonej granicy 26,5 - 16:8, 5:16
+ oznacza liczbę rund na 1.mapie powyżej wyznaczonej granicy 26,5 - 16:12, 14:16
- w zakładzie tym bierze się pod uwagę wynik osiągnięty razem z ewentualną dogrywką