iOS

Jak włączyć usługi lokalizacyjne w iOS?

1. Kliknij ikonę "Ustawienia"

2. Wybierz opcję "Prywatność"

3. Następnie wybierz opcję "Usługi lokalizacji"

4. Włącz usługi lokalizacji

5. Wśród zainstalowanych aplikacji znajdź Fortuna i dla niej włącz usługi lokalizacji

Jakie są minimalne wymagania do uruchomienia aplikacji na urządzeniu z iOS?

Zalecana wersja iOS 6 lub wyższa

Jak zainstalować aplikację?

1. Wejdź na https://gm.efortuna.pl/cms/pobierz-aplikacje i kliknij w przycisk "Pobierz z App Store" lub wejdź do App Store i wyszukaj "Fortuna"

2. Po otwarciu App Store kliknij w przycisk "Free"

3. Następnie kliknij w przycisk "Install"

4. Przed rozpoczęciem instalacji, możesz zostać poproszony o zalogowanie się do App Store za pomocą Apple ID. (pamiętaj to nie jest konto Fortuny)

5. Przed kontynuowaniem instalacji, App Store wymaga potwierdzenia wieku

6. Po zakończeniu instalacji kliknij w przycisk "Open" lub uruchom aplikację wybierając ikonę Fortuny na pulpicie telefonu

7. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się komunikat "Fortuna chce użyć informacji o Twoim położeniu", kliknij w "OK"

Czy muszę mieć włączone usługi lokalizacyjne?

Nie. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z ustawami hazardowymi niektórych Państw Świata, np. USA, używanie naszej aplikacji może być na terenie tych Państw zabronione.

Jak sprawdzić jaką mam zainstalowaną wersję aplikacji?

1. Uruchom aplikację

2. Otwórz menu główne aplikacji (prawy górny róg ekranu)

3. Wybierz pozycję "O aplikacji" (ostatnia pozycja w menu)

4. Wersja znajduje się pod przyciskiem "POZOSTAŁE APLIKACJE FORTUNY", np. Ver. 2.0.4 PA 656febf (2247)