Regulamin

Regulamin zakładów wzajemnych

Regulamin zakładów wzajemnych-bukmacherskich świadczony drogą elektroniczną przez sieć internet organizowanych przez Fortunę znajdziesz tutaj

Mecz, na który zawarłem zakład się nie odbył.

W takim przypadku spotkanie zostanie zwrócone w stawce.
W przypadku kuponów Solo otrzymasz zwrot stawki, natomiast w przypadku kuponów typu AKO czy Maxikombi kurs tego spotkania zostanie obniżony do 1.00.

Mecz, który zawarłem został przełożony. Co dalej?

W takim przypadku w ciągu 2 dni kalendarzowych (48h) ogłoszony zostanie termin zastępczy, do którego trzeba poczekać, czy spotkanie się odbędzie. Jeżeli w tym czasie nowy termin nie zostanie ogłoszony, ostateczna decyzja należy do bukmacherów.

Mecz, który zawarłem został przerwany, jednak ogłoszony został oficjalny wynik. Co dalej?

Zgodnie z Regulaminem:

§22. Oficjalny wynik.
1. Zgodnie z niniejszym regulaminem za oficjalny i nie podlegający zmianie wynik będzie przyjęty wynik uzyskany z oficjalnych źródeł, ogłoszony przez Fortune i opublikowany w Aplikacji na Stronie internetowej. W przypadku, gdy tak ogłoszony wynik jest ponad wszelką wątpliwość błędny, to prawo Klienta do wygranej nie zostaje naruszone, jeśli poprawnie określił faktyczny wynik.

4. Jeśli spotkanie (mecz, zawody) nie zostało dograne, a mimo to został ogłoszony oficjalny wynik, to wygrane są wypłacane na podstawie tego oficjalnego wyniku. Warunkiem ważności tak osiągniętego wyniku jest tylko fakt, aby przeciwnicy rozpoczęli spotkanie. Niniejsze postanowienie nie dotyczy spotkań o określonym regulaminowym czasie gry - patrz § 11. regulaminu.

Co oznacza komunikat "Spotkanie tworzy wspierającą się kombinację zakładów."?

Komunikat ten oznacza, że próbujesz dodać na jeden kupon zakłady, które się wzajemnie wspierają np.:
- zakład na zwycięstwo w rozgrywkach (zajęcie miejsca) zawodnika wraz z zakładem na zwycięstwo tego samego zawodnika w pojedynczym meczu tego samego współzawodnictwa,
- umieszczenie tego samego w różnych miejscach listy wyników (Brazylia V i równocześnie Brazylia 1-2).

Uwaga!
Komputer sprawdza we wszystkich przypadkach czy na zawieranym kuponie nie ma wspierających się zakładów i ewentualnie uniemożliwia ich zagranie. Jeżeli jednak z jakichkolwiek przyczyn dojdzie do zawarcia na jednym kuponie zakładów, które się wzajemnie wspierają, w przypadku wygranej, ważny

Znalazłem kupon, który od 2 miesięcy jest wygrany. Czy mogę odebrać wygraną?

Niestety nie.
Zgodnie z regulaminem czas na odebranie wygranej wynosi 30 dni kalendarzowych. Okres ten liczony jest od dnia rozstrzygnięcia się kuponu.
Po upływie tego terminu grający traci prawo do wygranej.

Zgubiłem kupon, czy mogę odebrać wygraną?

Niestety nie.
Wypłata wygranej jest dokonywana wyłącznie za zwrotem kuponu będącego dowodem zawarcia zakładu. Kupon musi być nienaruszony i nie mogą w nim być dokonane żadne zmiany. Nie dokonuje się wypłat wygranych w razie utraty lub zniszczenia kuponu, a także na podstawie kuponu, którego autentyczności nie można stwierdzić lub też nie posiadającego czytelnych wszystkich informacji słownych i liczbowych oraz kodu kreskowego wraz z numerem. Grający powinien także chronić swój kupon przed wykorzystaniem go przez osoby trzecie, ponieważ zakład może zostać wypłacony tylko jeden raz.
W razie utraty lub zniszczenia kuponu, stwierdzającego udział w zakładzie bukmacherskim, uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Spółki.