Strefa Typera

Regulamin czatu

Fortuna online zakłady bukmacherskie Sp. z o.o., zwana dalej Fortuna, zastrzega sobie prawo do zablokowania możliwości korzystania z chatu Użytkownikom chatu, w przypadku złamania postanowień regulaminu chatu.

Wszelkie wypowiedzi powinny spełniać warunki:

-nie mogą naruszać przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów.
-nie mogą zawierać treści naruszających lub mogących powodować naruszenie praw Fortuny i praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich, praw wynikających z rejestracji znaków towarowych, praw do nazw i oznaczeń osób trzecich.
-nie mogą być obraźliwe, wulgarne ani posiadać charakteru pornograficznego.
-nie mogą dyskryminować płci, rasy, narodowości, języka, religii ani nawoływać lub prowokować do przemocy lub agresji.
-nie mogą zawierać gróźb skierowanych pod adresem osób trzecich.
-nie mogą zawierać treści obarczających inne osoby niesprawdzonymi, nieprawdziwymi lub/i bezpodstawnymi zarzutami.
-nie mogą zawierać jakichkolwiek materiałów reklamowych lub/i promocyjnych dotyczących Użytkownika chatu, innych osób, jakichkolwiek towarów lub/i usług oraz Linków prowadzących do wyżej wymienionych materiałów.
-nie mogą zawierać treści, które mogłyby sugerować, że Użytkownik jest pracownikiem lub współpracownikiem Fortuny.
-nie mogą zawierać nazw i oznaczeń (w szczególności znaków towarowych) Fortuny lub/i usług świadczonych przez Fortuny.
-nie mogą zawierać próśb o pomoc finansową skierowaną do innych użytkowników forum
-nie mogą zawierać numeru rachunku bankowego, niezależnie od woli jego posiadacza

Chat nie służy do zgłaszania reklamacji czy pytań skierowanych do Fortuny.
Reklamacje należy zgłaszać w trybie opisanym w regulaminie Fortuny, natomiast pytania należy zgłaszać za pomocą formularza kontaktowego.

W jaki sposób mogę wkleić link do kuponu w Strefie Typera?

Aby wkleić link bezpośrednio do kuponu należy:

1. Otworzyć podgląd kuponu (np. klikając w numer kuponu w przeglądzie zakładów lub przeglądzie zakładów LIVE),

2. Pod każdym kuponem znajduje się przycisk "Udostępnij w Strefie Typera", kliknij w ten przycisk a zostaniesz przeniesiony do Strefy Typera, a w oknie na post wklejony będzie link do kuponu

3. Dodaj odpowiedni opis kuponu i kliknij w "Wyślij"