Strefa Typera

Regulamin czatu

Fortuna online zakłady bukmacherskie Sp. z o.o., zwana dalej Fortuna, zastrzega sobie prawo do zablokowania możliwości korzystania z chatu Użytkownikom chatu, w przypadku złamania postanowień regulaminu chatu. Wszelkie wypowiedzi powinny spełniać warunki: -nie mogą naruszać przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów. -nie mogą zawierać treści naruszających lub mogących powodować naruszenie praw Fortuny i praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich, praw wynikających z rejestracji znaków towarowych, praw do nazw i oznaczeń osób trzecich. -nie mogą być obraźliwe, wulgarne ani posiadać charakteru pornograficznego. -nie mogą dyskryminować płci, rasy, narodowości, języka, religii ani nawoływać lub prowokować do przemocy lub agresji. -nie mogą zawierać gróźb skierowanych pod adresem osób trzecich. -nie mogą zawierać treści obarczających inne osoby niesprawdzonymi, nieprawdziwymi lub/i bezpodstawnymi zarzutami. -nie mogą zawierać jakichkolwiek materiałów reklamowych lub/i promocyjnych dotyczących Użytkownika chatu, innych osób, jakichkolwiek towarów lub/i usług oraz Linków prowadzących do wyżej wymienionych materiałów. -nie mogą zawierać treści, które mogłyby sugerować, że Użytkownik jest pracownikiem lub współpracownikiem Fortuny. -nie mogą zawierać nazw i oznaczeń (w szczególności znaków towarowych) Fortuny lub/i usług świadczonych przez Fortuny. -nie mogą zawierać próśb o pomoc finansową skierowaną do innych użytkowników forum -nie mogą zawierać numeru rachunku bankowego, niezależnie od woli jego posiadacza Chat nie służy do zgłaszania reklamacji czy pytań skierowanych do Fortuny. Reklamacje należy zgłaszać w trybie opisanym w regulaminie Fortuny, natomiast pytania należy zgłaszać za pomocą formularza kontaktowego.

W jaki sposób mogę wkleić link do kuponu w Strefie Typera?

Aby wkleić link bezpośrednio do kuponu należy: 1. otworzyć podgląd kuponu (np. klikając w numer kuponu w przeglądzie zakładów lub przeglądzie zakładów LIVE), 2. pod każdym kuponem znajduje się przycisk "Udostępnij w Strefie Typera", kliknij w ten przycisk a zostaniesz przeniesiony do Strefy Typera, a w oknie na post wklejony będzie link do kuponu 3. dodaj odpowiedni opis kuponu i kliknij w "Wyślij"