MAXIKOMBI

Cel tutoriala

Zawarcie popularnej "26", czyli zakładu Maxikombi (kupon systemowy) z systemami 2z5, 3z5, 4z5 i 5z5, gdzie każdy system zostanie zagrany za inną stawkę, a w każdej z grup umieszczonych zostanie od 1 do 3 spotkań.

Dodanie spotkań na kupon

Jeżeli nie wiesz jak dodać spotkania na kupon zapoznaj się z naszym pierwszym tutorialem - Mój pierwszy zakład. Na potrzeby tutoriala dodaj na kupon 11 spotkań.

Zmiana typu kuponu

Po dodaniu wszystkich spotkań zmień typ kuponu z AKO na MAXIKOMBI. Typ kuponu możesz zmienić za pomocą pola listy znajdującego się w prawym górnym rogu kuponu. Po kliknięciu w jej rozwinięcie wyświetlą się możliwe typy: AKO, BEZPIECZNY, MAXIKOMBI. Wybierz MAXIKOMBI. Zauważysz, że po zmianie typu kuponu, spotkania zostaną automatycznie rozdzielone na 7 grup, od A do G. System automatycznie rozdziela spotkania na 7 grup, gdyż najpopularniejsze systemy Maxikombi oparte są na 7 grupach.

Przygotowanie grup

Zgodnie z założeniami tutoriala musimy przygotować kupon oparty na 5 grupach. Musimy więc poprzesuwać spotkania z grupy do grupy, tak aby otrzymać grupy od A do E. Spotkania rozdzielimy tak aby w grupie A znajdowały się 3 mecze, w B - 3, w C - 2, w D - 2, w E - 1.

Grupę możesz zmienić na dwa sposoby:

1. metodą Drag&Drop; - w takim wypadku wystarczy chwycić interesujące nas spotkanie kursorem myszy, przeciągnąć je do wybranej grupy a następnie opuścić. Po chwyceniu spotkania myszką, na kuponie pojawią się kolorowe prostokąty. Po upuszczeniu spotkania na prostokąt czerwony spotkanie zostanie usunięte z kuponu. Natomiast pod ostatnią grupą znajdują się dwa prostokąty, H i P. Po opuszczeniu spotkania na prostokącie H, powstanie nowa grupa H, natomiast po opuszczeniu na prostokącie P powstanie grupa tzw. Pewniaków.

2. zmieniając grupę za pomocą pola listy, które pojawi się po najechaniu kursorem myszy nad wybrane spotkanie.

Korzystając z jednej z metod przygotuj kupon, w którym będziesz mieć 5 grup A-E, a w grupie A - 3 mecze, w B - 3, w C - 2, w D - 2, w E - 1.
Przykładowy kupon znajdziesz po prawej.

Oczywiście rozkład spotkań zależy tylko i wyłącznie od Ciebie, od Twojej strategii gry.

Ustalenie stawki

Po przygotowaniu grup pozostaje ustalenie stawki za cały kupon, poszczególne systemy lub kombinacje. Dla potrzeb tutoriala przedstawimy wszystkie metody ustalania stawki, a następnie zmienimy stawkę tak, aby każdy system zagrany był za inną stawkę.
Stawkę za cały kupon zmienisz wpisując w pole do zapłaty kwotę, za jaką chcesz zawrzeć cały kupon Maxikombi. Możesz również w tym celu użyć suwaka znajdującego się pod polem do zapłaty lub przycisków po lewej od suwaka.
W takim wypadku system podzieli podaną kwotę przez liczbę kombinacji.
Na podanym przykładzie wygląda to następująco: 50zł / 31 kombinacji = 1,61zł za kombinację. Kwota taka widnieje przy każdym z systemów w kolumnie po prawej.

Drugą z metod ustalania stawki jest podanie kwot za pojedynczą kombinację. Kwoty te wpisujesz w kolumnie po prawej. W takim przypadku system pomnoży podaną stawkę przez liczbę kombinacji. Kwotę za cały system znajdziesz w kolumnie po lewej.

Na podanym przykładzie wygląda to następująco:
system 1z5 - 1zł x 5 kombinacji = 5zł za system
system 2z5 - 2zł x 10 kombinacji = 20zł za system
system 3z5 - 3zł x 10 kombinacji = 30zł za system
system 4z5 - 4zł x 5 kombinacji = 20zł za system
system 5z5 - 5zł x 1 kombinacja = 5zł za system

Kolejną z metod ustalania stawki jest podanie kwot za poszczególne systemy. Kwoty te wpisujesz w kolumnie po lewej.
W takim przypadku system podzieli podaną stawkę przez liczbę kombinacji. Kwotę za poszczególne kombinacje znajdziesz w kolumnie po prawej. Na podanym przykładzie wygląda to następująco:
system 1z5 - 5zł / 5 kombinacji = 1zł za kombinację
system 2z5 - 5zł / 10 kombinacji = 0,50zł za kombinację
system 3z5 - 5zł / 10 kombinacji = 0,50zł za kombinację
system 4z5 - 5zł / 5 kombinacji = 1zł za kombinację
system 5z5 - 5zł / 1 kombinacja = 5zł za kombinację

Korzystając z opisanych metod przygotuj kupon, na którym każdy system (od 1z5 do 5z5) zawarty będzie za inną stawkę.
Opisane metody możesz ze sobą mieszać, np. w systemie 1z5 wpisać stawkę 2zł za kombinację (w kolumnie po prawej), w systemie 2z5 wpisać kwotę 12zł za cały system (w kolumnie po lewej), w systemie 3z5 wpisać 5zł za cały system (w kolumnie po lewej) itd.

GRAFICZNY PRZEWODNIK

1. 

  

2.  

 

3.

  

4.

 
 

5.

  

6.

  

7.
 
 

8.