Czas
Kursy
1.01
1000
Ilosc punktow zakład na to czy suma punktów będzie mniejsza lub większa niż podana granica - 79.5 + 79.5 data
Anaheim 9458 2022/2023 / 82 kolejki
1.84 1.84 07.10. 20:05
Ilosc punktow zakład na to czy suma punktów będzie mniejsza lub większa niż podana granica - 65.5 + 65.5 data
Arizona 9471 2022/2023 / 82 kolejki
1.84 1.84 07.10. 20:05
Ilosc punktow zakład na to czy suma punktów będzie mniejsza lub większa niż podana granica - 95.5 + 95.5 data
Boston 9492 2022/2023 / 82 kolejki
1.88 1.80 07.10. 20:05
Ilosc punktow zakład na to czy suma punktów będzie mniejsza lub większa niż podana granica - 78.5 + 78.5 data
Buffalo 9500 2022/2023 / 82 kolejki
1.88 1.80 07.10. 20:05
Ilosc punktow zakład na to czy suma punktów będzie mniejsza lub większa niż podana granica - 102.5 + 102.5 data
Calgary 9527 2022/2023 / 82 kolejki
1.84 1.84 07.10. 20:05
Ilosc punktow zakład na to czy suma punktów będzie mniejsza lub większa niż podana granica - 103.5 + 103.5 data
Carolina 9536 2022/2023 / 82 kolejki
1.84 1.84 07.10. 20:05
Ilosc punktow zakład na to czy suma punktów będzie mniejsza lub większa niż podana granica - 111.5 + 111.5 data
Colorado 9555 2022/2023 / 82 kolejki
1.84 1.84 07.10. 20:05
Ilosc punktow zakład na to czy suma punktów będzie mniejsza lub większa niż podana granica - 78.5 + 78.5 data
Columbus 9584 2022/2023 / 82 kolejki
2.01 1.70 07.10. 20:05
Ilosc punktow zakład na to czy suma punktów będzie mniejsza lub większa niż podana granica - 93.5 + 93.5 data
Dallas 9594 2022/2023 / 82 kolejki
2.01 1.70 07.10. 20:05
Ilosc punktow zakład na to czy suma punktów będzie mniejsza lub większa niż podana granica - 84.5 + 84.5 data
Detroit 9662 2022/2023 / 82 kolejki
1.84 1.84 07.10. 20:05
Ilosc punktow zakład na to czy suma punktów będzie mniejsza lub większa niż podana granica - 102.5 + 102.5 data
Edmonton 9683 2022/2023 / 82 kolejki
2.05 1.67 07.10. 20:05
Ilosc punktow zakład na to czy suma punktów będzie mniejsza lub większa niż podana granica - 103.5 + 103.5 data
Florida 9734 2022/2023 / 82 kolejki
1.82 1.86 07.10. 20:05
Ilosc punktow zakład na to czy suma punktów będzie mniejsza lub większa niż podana granica - 66.5 + 66.5 data
Chicago 9744 2022/2023 / 82 kolejki
1.84 1.84 07.10. 20:05
Ilosc punktow zakład na to czy suma punktów będzie mniejsza lub większa niż podana granica - 98.5 + 98.5 data
Las Vegas 9749 2022/2023 / 82 kolejki
1.75 1.94 07.10. 20:05
Ilosc punktow zakład na to czy suma punktów będzie mniejsza lub większa niż podana granica - 96.5 + 96.5 data
Los Angeles 9759 2022/2023 / 82 kolejki
1.84 1.84 07.10. 20:05
Ilosc punktow zakład na to czy suma punktów będzie mniejsza lub większa niż podana granica - 99.5 + 99.5 data
Minnesota 9771 2022/2023 / 82 kolejki
1.75 1.94 07.10. 20:05
Ilosc punktow zakład na to czy suma punktów będzie mniejsza lub większa niż podana granica - 72.5 + 72.5 data
Montreal 9818 2022/2023 / 82 kolejki
1.84 1.84 07.10. 20:05
Ilosc punktow zakład na to czy suma punktów będzie mniejsza lub większa niż podana granica - 96.5 + 96.5 data
Nashville 9894 2022/2023 / 82 kolejki
1.70 2.01 07.10. 20:05
Ilosc punktow zakład na to czy suma punktów będzie mniejsza lub większa niż podana granica - 90.5 + 90.5 data
N.Jersey 9925 2022/2023 / 82 kolejki
1.84 1.84 07.10. 20:05
Ilosc punktow zakład na to czy suma punktów będzie mniejsza lub większa niż podana granica - 93.5 + 93.5 data
N.Y.Islanders 9934 2022/2023 / 82 kolejki
1.84 1.84 07.10. 20:05
Ilosc punktow zakład na to czy suma punktów będzie mniejsza lub większa niż podana granica - 99.5 + 99.5 data
N.Y.Rangers 9947 2022/2023 / 82 kolejki
1.94 1.75 07.10. 20:05
Ilosc punktow zakład na to czy suma punktów będzie mniejsza lub większa niż podana granica - 86.5 + 86.5 data
Ottawa 10016 2022/2023 / 82 kolejki
1.84 1.84 07.10. 20:05
Ilosc punktow zakład na to czy suma punktów będzie mniejsza lub większa niż podana granica - 77.5 + 77.5 data
Philadelphia 10028 2022/2023 / 82 kolejki
2.01 1.70 07.10. 20:05
Ilosc punktow zakład na to czy suma punktów będzie mniejsza lub większa niż podana granica - 101.5 + 101.5 data
Pittsburgh 10038 2022/2023 / 82 kolejki
1.84 1.84 07.10. 20:05
Ilosc punktow zakład na to czy suma punktów będzie mniejsza lub większa niż podana granica - 75.5 + 75.5 data
San Jose 10066 2022/2023 / 82 kolejki
1.84 1.84 07.10. 20:05
Ilosc punktow zakład na to czy suma punktów będzie mniejsza lub większa niż podana granica - 80.5 + 80.5 data
Seattle 10075 2022/2023 / 82 kolejki
1.94 1.75 07.10. 20:05
Ilosc punktow zakład na to czy suma punktów będzie mniejsza lub większa niż podana granica - 96.5 + 96.5 data
St.Louis 10403 2022/2023 / 82 kolejki
1.94 1.75 07.10. 20:05
Ilosc punktow zakład na to czy suma punktów będzie mniejsza lub większa niż podana granica - 103.5 + 103.5 data
Tampa Bay 10430 2022/2023 / 82 kolejki
1.78 1.90 07.10. 20:05
Ilosc punktow zakład na to czy suma punktów będzie mniejsza lub większa niż podana granica - 107.5 + 107.5 data
Toronto 11169 2022/2023 / 82 kolejki
1.88 1.80 07.10. 20:05
Ilosc punktow zakład na to czy suma punktów będzie mniejsza lub większa niż podana granica - 92.5 + 92.5 data
Vancouver 11929 2022/2023 / 82 kolejki
1.84 1.84 07.10. 20:05
Ilosc punktow zakład na to czy suma punktów będzie mniejsza lub większa niż podana granica - 94.5 + 94.5 data
Washington 11962 2022/2023 / 82 kolejki
1.84 1.84 07.10. 20:05
Ilosc punktow zakład na to czy suma punktów będzie mniejsza lub większa niż podana granica - 88.5 + 88.5 data
Winnipeg 11974 2022/2023 / 82 kolejki
1.84 1.84 07.10. 20:05