Czas
Kursy
1.01
1000
zwyciezca V data
Herning Ikast 9358 2022/2023
1.50 13.05. 14:00
NFH Nyk 9524 2022/2023
4.00 13.05. 14:00
Thuringer 9378 2022/2023
8.00 13.05. 14:00
Dortmund 9466 2022/2023
8.00 13.05. 14:00