Czas
Kursy
1.01
1000
  

Fortuna punkty stacjonarne

Obecnieposiadamy największą na polskim rynku sieć ponad 400 Punktów Przyjmowania Zakładów, zapewniając tym samym zatrudnienie dla ponad 700 pracowników.

Bazując naaktualnych trendach, systematycznie rozszerzamy ofertę produktów. W ramachbogatego portfolio oferujemy: zakłady Prematch, ofertę LIVE i zdarzenia zWirtualnych Sportów. Jednym z naszych priorytetów jest innowacyjność. Większośćpunktów jest wyposażona w nowoczesne maszyny pozwalające na samodzielnetypowanie, bez pomocy sprzedawcy. Unikalną cechą samoobsługowych terminali jestm.in. możliwość łączenia zdarzeń z różnych produktów na jednym kuponie orazdostępność atrakcyjnych bonusów kursowych.

Cały czas poszukujemy nowych,atrakcyjnych lokalizacji dla nowych punktów oraz dbamy i modernizujemy jużfunkcjonujące, aby sprostać coraz większym wymaganiom naszych Klientów.