Czas
Kursy
1.01
1000
  

Obecnieposiadamy największą na polskim rynku sieć ponad 400 Punktów Przyjmowania Zakładów, zapewniając tym samym zatrudnienie dla ponad 700 pracowników.

Bazując naaktualnych trendach, systematycznie rozszerzamy ofertę produktów. W ramachbogatego portfolio oferujemy: zakłady Prematch, ofertę LIVE i zdarzenia zWirtualnych Sportów. Jednym z naszych priorytetów jest innowacyjność. Większośćpunktów jest wyposażona w nowoczesne maszyny pozwalające na samodzielnetypowanie, bez pomocy sprzedawcy. Unikalną cechą samoobsługowych terminali jestm.in. możliwość łączenia zdarzeń z różnych produktów na jednym kuponie orazdostępność atrakcyjnych bonusów kursowych.

Cały czas poszukujemy nowych,atrakcyjnych lokalizacji dla nowych punktów oraz dbamy i modernizujemy jużfunkcjonujące, aby sprostać coraz większym wymaganiom naszych Klientów.