Czas
Kursy
1.01
1000
Ilosc punktow zakład na to czy suma punktów będzie mniejsza lub większa niż podana granica - 5.5 + 5.5 data
Portugalia 9017
3.15 1.30 18.06. 18:00
Ilosc punktow zakład na to czy suma punktów będzie mniejsza lub większa niż podana granica - 6.5 + 6.5 data
Portugalia 9024
2.00 1.70 18.06. 18:00
Ilosc punktow zakład na to czy suma punktów będzie mniejsza lub większa niż podana granica - 3.5 + 3.5 data
Turcja 9056
2.38 1.50 18.06. 18:00
Ilosc punktow zakład na to czy suma punktów będzie mniejsza lub większa niż podana granica - 4.5 + 4.5 data
Turcja 9058
1.50 2.38 18.06. 18:00
Ilosc punktow zakład na to czy suma punktów będzie mniejsza lub większa niż podana granica - 0.5 + 0.5 data
Czechy 9068
16.00 1.01 18.06. 18:00
Ilosc punktow zakład na to czy suma punktów będzie mniejsza lub większa niż podana granica - 1.5 + 1.5 data
Czechy 9080
6.00 1.09 18.06. 18:00
Ilosc punktow zakład na to czy suma punktów będzie mniejsza lub większa niż podana granica - 2.5 + 2.5 data
Czechy 9083
3.50 1.25 18.06. 18:00
Ilosc punktow zakład na to czy suma punktów będzie mniejsza lub większa niż podana granica - 3.5 + 3.5 data
Czechy 9949
2.00 1.70 18.06. 18:00
Ilosc punktow zakład na to czy suma punktów będzie mniejsza lub większa niż podana granica - 4.5 + 4.5 data
Czechy 9950
1.33 3.00 18.06. 18:00
Ilosc punktow zakład na to czy suma punktów będzie mniejsza lub większa niż podana granica - 5.5 + 5.5 data
Czechy 9988
1.13 5.00 18.06. 18:00
Ilosc punktow zakład na to czy suma punktów będzie mniejsza lub większa niż podana granica - 6.5 + 6.5 data
Czechy 10032
1.02 12.00 18.06. 18:00
Ilosc punktow zakład na to czy suma punktów będzie mniejsza lub większa niż podana granica - 0.5 + 0.5 data
Gruzja 10037
4.00 1.20 18.06. 18:00
Ilosc punktow zakład na to czy suma punktów będzie mniejsza lub większa niż podana granica - 1.5 + 1.5 data
Gruzja 10038
1.88 1.80 18.06. 18:00